Renovatie/verbouw woning te Lutjebroek

Project: Verbouw/vergroten van een woning.

Opdrachtgever: fam. Bimmerman - Kok

Adres: P.J. Jongstraat te Lutjebroek

Werkzaamheden:

  • Ontwerp
  • Visualisatie
  • Welstand
  • Aanvraag omgevingsvergunning
  • Toetsing bouwbesluit
  • Technische plattegronden
  • Werktekeningen

Aan-verbouw