Bedrijven

Als u een bedrijfsruimte wilt gaan bouwen is het verstandig om een adviseur te vinden die u begrijpt en aanvoelt, iemand die zich in uw bedrijfsproces verdiept en alle mogelijkheden en beperkingen voor u onderzoekt. Uiteindelijk zal dit resulteren in een ontwerp waarin uw bedrijf zich kan ontwikkelen. Aan RGB Architecten vormgeving heeft u de juiste persoon voor deze taak.

Werkwijze
Wij hechten veel waarde aan een direct contact met onze opdrachtgevers. Bij ons staan uw wensen bij ons centraal en alle te nemen stappen en beslissingen gebeurt in overleg. Dit door middel van een bezoek, vergadering of per mail worden de keuzes samen met u gemaakt. Tijdens het gehele traject heeft u te maken met een aanspreek persoon, dit bespaart u veel tijd en moeite. In de onderstaande stappen wordt het gehele traject doorlopen.

Bebouwingsmogelijkheden
Voor aanvang van ontwikkeling van uw bouwwens is het verstandig de bebouwingsmogelijkheden te onderzoeken. Hierin staat weergegeven welke mogelijkheden en beperkingen er zijn. Wij zullen bij de gemeente de gegevens onderzoeken en deze verwerken op tekening. Daarnaast zullen wij bij het kadaster de benodigde situatie tekeningen ophalen.

Ontwerp
Wij doen het ontwerpen van bedrijfsruimten of de daarbij horende uitbreidingen. Nadat het ontwerp door u is goed gevonden, dienen wij het ontwerp in bij de gemeente. Zij zullen het plan laten behandelen door de schoonheidscommissie (welstand).

Procedure aanvraag omgevingsvergunning
Wij maken het ontwerp klaar voor de aanvraag omgevingsgunning. Het ontwerp wordt zodanig uitgewerkt, dat tevens een aannemer met deze tekeningen aan de slag zou kunnen.

Overige vergunningen
Als het van toepassing is, regelen wij de overige vergunningsprocedures die aan de omgevingsvergunning gekoppeld zijn. Dit kan een monumentenvergunnings-, een sloopvergunnings- of een milieuvergunningsaanvraag enz. zijn. Alle contacten met de gemeente zullen door ons worden onderhouden

Constructief
Voor alle soorten bouwwerken verzorgen wij de constructieberekeningen en tekeningen van de draagconstructie. Wij dienen het geheel in bij Bouw- en woningtoezicht van de betreffende gemeente ter goedkeuring.

Bouwfysische berekeningen
Ten behoeve van de bouwaanvraag dienen er verschillende bouwfysische berekeningen bij de gemeente ter goedkeuring te worden ingediend:

  • Ventilatieberekening, waarin wordt aangetoond dat de betreffende ruimten voldoende worden geventileerd.
  • Berekening van de Energie Prestatie Norm (EPN): deze berekening toont aan of bijvoorbeeld een woning voldoet aan de energieprestatiecoëfficiënt, waaruit geconcludeerd kan worden of de woning voldoende energiezuinig is ontworpen.
  • Daglichttoetreding: een berekening om aan te tonen dat de betreffende ruimten voldoende worden belicht.

Bestekken en technische omschrijvingen
Indien u één of meerdere aannemers laat rekenen om een prijs te maken voor uw bouwproject is het verstandig een omschrijving te laten maken in de vorm van een bestek of technische omschrijving. Deze werkzaamheden vallen ook onder ons dienstenpakket. In deze contractstukken staan niet alleen de afspraken voor het bouwproces zwart-op-wit, maar zijn ook bijvoorbeeld alle toe te passen materialen en afwerkingen omschreven.

3D visualisatie
Om een project te verduidelijken, kunnen wij voor u een 3D visualisatie maken. Met deze visualisatie kunt u uw project aan bijvoorbeeld uw investeerders of kopers drie-dimensionaal presenteren.

Bouwbegeleiding
Tijdens de bouw kunt u ons verzoeken om een oogje in het zeil te houden. In opdracht van u, zullen wij de aannemer controleren of hij conform de tekeningen en bestek aan het bouwen is. Wij zien er op toe dat de voorgeschreven materialen worden toegepast en controleren ook op een correcte uitvoering. Op deze wijze worden eventuele meerkosten door falen van de aannemer beperkt. De bouwvergaderingen worden door ons bijgewoond en wij zullen hier actief onze deelname aan toevoegen. Als de aannemer gereed is met zijn werkzaamheden zullen wij samen met de aannemer het pand opleveren. Eventueel opgenomen gebreken worden verwerkt in een verslag, waarna deze door de aannemer verholpen zullen worden.

Met dit totaalpakket bent u verzekerd van een goede ontwikkeling van uw bouwproject. Wij zijn de alleskunner die al uw zaken behartigt. Van begin tot einde zal RGB Architecten aan uw zijde staan, zodat het eindresultaat geheel naar uw wens is gerealiseerd.

Mocht u meer informatie wensen of een persoonlijk gesprek, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op en laat u verrassen door wat wij voor u kunnen betekenen.