Het Achtererf

Project: Herontwikkeling boerenerf naar woningbouwlocatie.

Opdrachtgever: fam. Velthuizen.

Adres: Purmerland.

Werkzaamheden:

  • Ontwerp
  • Visualisatie
  • Welstand

Herbestemmen